Objektivt ansvar for dyreeiere

 

Utgangspunktet

Hundelovens §3 sier at hundens eier (eller andre som har påtatt seg ansvar for hunden) skal sørge for at hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for andre.

En rekke spørsmål oppstår da – hva kan sies å være urimelig ulempe for andre?

 

Objektivt ansvar for dyreeiere
Objektivt ansvar for dyreeiere

Et eventuelt erstatningsansvar for skader din hund måtte påføre en annens eiendom er ikke regulert i hundeloven, men følger av skadeerstatningsloven og ulovfestede regler. Dette gjør at slike situasjoner ikke er helt «rett frem», og det kan være vanskelig å vite hvilke plikter og ansvar som oppstår dersom et uhell skulle forekomme.

Generelt sett må den skadelidte ha blitt påført et økonomisk tap, og det må være en «ikke for fjern» årsakssammenheng mellom skaden og det økonomiske tapet.

Skade på andre hunder

Når det gjelder skade på andre hunder, kommer ikke regelen om objektivt ansvar (som nevnt over) til anvendelse. Her blir spørsmålet hvem som kan klandres for uforsvarlig tilsyn, eller å ikke ha gjort det som er nødvendig for å forhindre skaden (altså utvist skyld).

hund i snø

Det er fornuftig å sette seg inn i lover og regler rundt dyrehold. Vi anbefaler alle å være klar over hva som forventes av deg som dyreeier. 

Les ellers våre andre blogginnlegg, under.

Denne artikkelen ble postet i kategorien Blogg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *