moritz zink ahCGmM0n26o unsplash scaled.jpg 1

Bærekraft

Vi jobber mot å skape en bærekraftig nettbutikk

Grønn fremtid for våre firbente venner

Bærekraft er et stadig viktigere tema i dagens samfunn, og det gjelder også for hundebransjen. Som ansvarlige hundeeiere og bedriftseiere er det vårt ansvar å bidra til en bærekraftig fremtid for både mennesker og miljø.

I hundebransjen er det mange måter å være bærekraftig på. For det første kan man velge å selge produkter som er produsert av bærekraftige materialer. Dette kan for eksempel inkludere hundeleker laget av resirkulert plast eller økologisk hundemat som er produsert med hensyn til miljøet.

I tillegg er det viktig å tenke på emballasje og frakt når man driver en nettbutikk eller en fysisk butikk. Å velge resirkulert emballasje og miljøvennlig frakt er en enkel måte å redusere miljøavtrykket ditt på.

Kontakt Oss

100%

Resirkulerbarhet

95%

Sorteringsgrad

Ofte stilte spørsmål

Vi har skrevet opp de mest vanlige spørsmålene under.

Leverandørkjede

Vi har en rekke krav til våre leverandører, og har utarbeidet egne interne retningslinjer for håndtering og håndheving av disse.

Et utdrag fra våre interne retningslinjer inkluderer følgende:

 • Hovedregel om valg av leverandører som opererer fasiliteter godkjent av EU-kommisjonen “approved establishments – ABP“.
 • Krav om at underleverandører har fokus på lokal forankring i sine valg av råvarer. Primært relatert til (men ikke begrenset til) kjøtt i deres produksjon, hvor nasjonalitet på husdyr i produksjonen skal sammenfalle med leverandørens nasjonalitet.
 • Vi stiller krav til at våre leverandører jobber målrettet og skriftlig med bærekraft, og har formalisert et direkte arbeid mot et utvalg av FNs bærekraftsmål.
 • Relevante sertifiseringer: krav til at alle våre leverandører innehar nødvendige sertifiseringer helt fra husdyrproduksjon til ferdig produkt. Dette ivaretas i stor grad gjennom “approved establishments – ABP”, men har relevans for leverandører utenfor EU (begrenset omfang).
 • Krav til å minimere bruk av antibiotika i husdyrproduksjonen. I den grad vi benytter oss av leverandører i land med høy andel antibiotikabruk, skal det dokumenteres hvordan denne leverandøren unngår problematikken.

Før vi inngår samarbeid med leverandører, foretar vi avgrensninger både geografisk og politisk for å redusere risiko for samarbeid med uetiske aktører som ikke tar bærekraft på alvor. Dette inkluderer (men er ikke begrenset til) blant annet:

 • Unngåelse av leverandørsamarbeid i politisk utsatte områder.
 • Inngåelse av leverandørsamarbeid innenfor EU eller EØS (hovedregel).
 • Geografisk avgrensning for å oppnå kortreisthet i leverandørkjeden.
 • Unngåelse av leverandørsamarbeid i nasjoner hvor menneskerettigheter og likestilling ikke respekteres.

Vi foretar kontinuerlig oppfølging med alle våre leverandører for å besørge at virksomheten opprettholder våre krav til bærekraft, dette inkluderer (men er ikke begrenset til):

 • Stedlige tilsyn.
 • Fabrikkbesøk.
 • Årlig gjennomgang og oppfølging av leverandørenes arbeid med bærekraft og progresjon.
 • Forespørsler til tilsynsmyndigheter for å følge opp eventuelle utfordringer knyttet til leverandørenes virksomhet.

Klimafotavtrykk

Vi har en målsetning om å gjenbruke alt av emballasje vi mottar fra leverandører. Vi sender ut våre pakker med leverandørers pappesker der det er mulig. Alle våre pappesker som ikke er gjenbruk blir produsert i Norge.

Vi måler på sorteringsgrad på vårt totale avfall, med målsetning om 95% sorteringsgrad. Alt resirkuleres i henhold til gjeldende retningslinjer.

Vi fokuserer på, og oppfordrer alle leverandører til å velge miljøvennlig emballasje der det er mulig. Ved egen produktutvikling vil vi fokusere på miljøvennlig emballasje

Returandel

Vi har under 1% returer, og dette er noe vi fokuserer på å opprettholde.
Det gjør vi ved å være 100% transparente i vår kommunikasjon, og oppgi alt av informasjon tidlig i salgsprosessen.

Vi bestreber oss å løse alle potensielle returer på en alternativ måte. Dersom en kunde eksempelvis ønsker å returnere et produkt, forsøker vi alltid å komme til en alternativ løsning som ikke innebærer varetransport.